Klagomål

Hos oss på FörsäkraGruppen är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara

nöjd med FörsäkraGruppens rådgivare. Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på

det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i

samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Kontaktuppgifter

Enklast och snabbast är att kontakta Er rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter

inte har beaktats kan du kontakta vår klagomålsansvarige Olle Gustafsson på telefon: 023-143 43 eller via mejl till olle.gustafsson@fgd.se. Du kan naturligtvis även skriva till oss på följande adress, Box 1958, 791 19 Falun.

 

Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol

Om du efter vår interna prövning av ärendet fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till: Allmänna

reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Du kan också vända dig till allmän domstol.

Övrig information

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som

kostnadsfritt kan vägleda konsumenter i bank, finans och försäkringsfrågor och du hittar mer information på

www.konsumenternas.se.

 

Näringslivets Hus

Ölandsgatan 6

Falun

Hjertakontoret

Sveavägen 23

Stockholm

0243-882 80

023-14343

08-23 23 80

Postadress

Box 1958

791 19 Falun

Org.nr.

556428-3330

info@fgd.se