Placeringar

Placering

Med kloka placeringar kan du få ditt kapital att växa. Att välja rätt balans när det gäller risker är en grannlaga uppgift. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa dig att hitta de alternativ som passar just dig.

 

Aktie och räntefonder

Du kan själv vara med och välja ur ett stort antal aktie- och räntefonder. Sker placeringen i försäkring, så kan byte av fonder ske enkelt och utan extra kostnader eller skattekonsekvenser.

 

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter som består av obligationer och optioner i olika marknader. Dessa kan vara helt kapitalskyddade, eller med varierande inslag av överkurs. Notera dock att även om man väljer en helt kapitalskyddad produkt så finns alltid en emittentrisk!

 

Det är vanligt att man blandar dessa olika produkter och inriktningar för att balansera riskerna och samtidigt ge en bra avkastning. Försäkragruppen är anknutet ombud till United Securities för förmedling av strukturerade produkter.

 

Näringslivets Hus

Ölandsgatan 6

Falun

Hjertakontoret

Sveavägen 23

Stockholm

0243-882 80

023-14343

08-23 23 80

Postadress

Box 1958

791 19 Falun

Org.nr.

556428-3330

info@fgd.se