Sjuk och olycksfallsförsäkring

Det är lätt hänt att man halkar på en isfläck...

De flesta yrkesverksamma har en olycksfallsförsäkring genom sin ar betsgivare. (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA) Denna gäller dock enbart i arbetet.Genom att teckna en egen olycksfallsförsäkring kan du se till att du får kompensation vid skada till följd av olycksfall även på fritiden.

 

Näringslivets Hus

Ölandsgatan 6

Falun

Hjertakontoret

Sveavägen 23

Stockholm

0243-882 80

023-14343

08-23 23 80

Postadress

Box 1958

791 19 Falun

Org.nr.

556428-3330

info@fgd.se